دوستان خوب و همیشه همراه وبلاگ ITDiscussion

سلام

عرضم به خدمتتون که امروز بالاخره آقای آزرمگین موفق شدن برای جلسات دیسکاشن کلاس بگیرن.

پس اولین  جلسه در این ترم

روزسه شنبه مورخ 14/12/86 ساعت 16:50 الی 18:15 درساختمان شماره ی 4(دانشکده ی کامپیوتر و IT)، کلاس 209

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند برگزار خواهد شد.

 از همه ی شما عزیزان برای شرکت در این جلسه دعوت می کنیم .

 

و اما موضوع این جلسه:

آزاد(مروری بر داشته ها)

در پناه حق