سلام دوستای خوبم...

 

همونطور که می دونید قرار بود که در ایام تابستون هم دیسکاشنهامون پایدار و برقرار بمونن.پس از دوستان علاقمند دعوت می کنیم که در تاریخ 2/5/86 (فردا) در ساختمان دانشکده ی فنی و مهندسی (ساختمان شماره 1)،کلاس 217 راس ساعت 15در این جلسات شرکت کنند.

سرفصلهای دیسکاشن این جلسه:

سوال:

شبکه،معماری وامنیت شبکه(خانم ساروخانی و خانم زارعی)

پروژه:

کسب و کارهای اینترنتی و روش تبلیغات (آقای آرزمگین)