سلام به دیسكاشن دوستان و طرفداران پروپاقرص دیسكاشن!!!

مثل همیشه قرار هست روز سه شنبه7/3/1387، راس ساعت 16:45،  دركلاس 209(ساختمان كامپیوتر و فناوری اطلاعات) جلسه ی این هفته رو برگزار كنیم.

البته موضوع این هفته  روشهای نوین تبلیغاتی وكسب و كار

 اینترنتی كه توسط آقای آزرمگین ارائه میشه.

! پس اگر به این موضوع علاقه دارید سعی كنید حتما در این جلسه شركت كنید.!

فعلا..............