سلام به مهندسان موفق آینده!

امیدوارم درسا خوب پیش بره...

می دونم منتظر چی هستید ولی قبلش باید بگم جلسه ی این هفته فقط مختص دوستان 86 هست و فقط با حضور این دوستان تشكیل میشه. البته با مدیریت دبیر محترم (آقای آرمندهی) كه از دوستان 86 هستن.

و اما موضوع و محل برگزاری این جلسه:

1) كاربرد IT در پزشكی.

2) اتوماسیون و امنیت اطلاعات.

3) مختصری از گذشته و آینده ی دیسكاشن.

پس:

سه شنبه16/2/1387، راس ساعت 16:45،  دركلاس 209،ساختمان كامپیوتر و فناوری اطلاعات.