سلام دوستان

اگر خاطرتون باشه هفته ی پیش قرار بود برای انتخاب مدیر و دبیر جدید انتخابات صورت بگیره . كه بالاخره با راُی دوستان حاضر در جلسه  آقای صراف زاده ( با17 راُی)  به عنوان مدیر و آقای آرمندهی ( با17 راُی)  به عنوان دبیر دوره ی جدید انتخاب شدند.

قبلش جا داره از زحمات آقای آزرمگین و خانم بیات تشكر كنیم. و برای مدیر و دبیر جدید آرزوی موفقیت كنیم.

واما موضوعی كه قرار هست این هفته ارائه بشه:

مرور مفاهیم IT كه توسط آقای خسروانی ارائه میشه.

همچنین در روز سه شنبه قرار هست از طرف آقای عبدالملكی و آقای مرادی جهت عضو گیری در طرح تخقیقاتی سیستم جامع اطلاعاتی دانشگاه اقدام بعمل بیاد تا دوستانی كه مایل هستند در این پروژه با این تیم همكاری كنند.

پس حتما در این جلسه شركت كنید تا ضمن توضیحات این دوستان درباره ی طرحشون از جزئیات طرح و نحوه ی همكاری با آنها مطلع بشید.

مكان و تاریخ برگزاری جلسه ی این هفته:

سه شنبه ،3/2/1387، راس ساعت 16:45، كلاس 209،ساختمان 4