سلام دوستان عزیز، سروران گرامی

راستش امروز برای ما ( گروه وبلاگ) یك روز استثنایی هست. روزی كه دیسكاشنمون صاحب یك وبلاگ مستقل شد تا از این طریق بتونیم به كمك هم به اهدافمون برسیم.

و امروز این وبلاگ یك ساله شد.

با همه ی كمبود ها و ضعف هایی كه در كارمون بود سعی كردیم  در جهت پیشبرد هرچه بهتر اهدافمون  دست در دست هم تلاش كنیم تا بتونیم  به نتیجه ی مطلوب برسیم.

راستش نمی دونیم تا چه حد در این راه موفق بودیم. اصلا موفق بودیم یا به بن بست رسیدیم؟

اما از یك چیز مطمئنیم...

و اون اینكه اگر دلگرمی و پشتیبانی خیلی از شما دوستان نبود ما نمی تونستیم حتی یك روز هم به كارمون ادامه بدیم.

راستش روز اولی كه طرح ایجاد یك وبلاگ مستقل برای جلسات دیسكاشن مطرح شد حتی خودمون هم فكرش رو نمی كردیم كه می تونیم یا نه؟ می تونیم؟ (تونستیم؟)

به هر حال یك سال از اون روز می گذره.

امیدواریم بتونیم این راه رو تا آخرش در كنار هم به خوبی و با موفقیت طی كنیم تا به هدفمون هر چند یك قدم نزدیكتر بشیم.

امیدواریم.......................

در پناه حق

              گروه وبلاگ