به نام خدای مهربانی، دوستی وگذشت...

 

سلام دوستان

در روز یکشنبه با جمعی از دوستان IT و CAPU (نرم افزار کامپیوتر) جلسه ای به منظور بررسی همکاریهای نزدیک و مشترک این دو رشته برگزارشد که اهداف زیر در آن مورد بررسی قرار گرفت.

ــ همکاری بیشتر دانشجویان IT و نرم افزار کامپیوتر در ایام تابستان و برگزاری کلاسهای آموزشی مشترک برنامه نویسی و نرم افزار  Officeبه منظور ارتقا سطح دانش هرکدام از دانشجویان دو رشته.

ــ برگزاری دیسکاشنهای مشترک وبحث در مورد موضوعات و مطالب مشترک در هر دو رشته.

ــ بهره مندی ازدانش و توانایی نیروهای متخصص در هر دورشته برای پیشبرد اهداف بزرگتر وخاصتر.

ــ بررسی روند و نوع همکاری های لازم با مسئولین دانشگاه به منظور تشکیل انجمن علمی در دانشگاه .

بدین منظور قرار بر این شد که گروهی که اعضای آن به طور مشترک از هر دو گروه Discussion of it وCAPU انتخاب خواهند شد نحوه ی این همکاری ها(از جمله برگزاری کلاسهای آموزشی) را دنبال کنند.که نتایج آن به زودی در اختیار شما دوستان قرار خواهد گرفت.