سلام دوستای گلم

جلسه ی این هفته ی دیسکاشن (Discussion Of IT  ) 

مثل همیشه روز یکشنبه،مورخ 11/9/86در ساختمان پروفسورحسابی

 طبقه ی سوم،کلاس 301 راس ساعت 16:45برگزار می شه.

موضوع این هفته ادامه ی پروژه ی CRM آقای قمری و آقای صدیقی

هستش که هفته ی پیش قسمت اولش توسط این دوستان ارائه شد.

وکلام آخر:

افراد موفق كارهای متفاوت انجام نمی دهند،

                         بلكه كارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.