سلام دوستان!

چه می کنید با روزهای بارانی؟

جلسه ی روزیکشنبه مورخ 4/9/86 دیسکاشن(Discussion Of IT  )

راس ساعت 16:30 در کلاس 301،ساختمان علوم 

 (ساختمان پروفسور حسابی) دانشگاه آزاد اسلامی (واحد پرند) برگزارمی شه.

واما موضوع این جلسه:

CRM (آقای قمری و آقای صدیقی )

وبالاخره؛

بزرگی می گوید"... طوری زندگی کنید که انگار زمین بهشت است..."