سلام دوستان گرام مهندسان گل!

متن دیسکاشن 29/7/86 رو براتون آماده کردیم. امیدوارم با مطالعه ی

 این متن ازش بهره ی کافی رو ببرید.

   اتوماسیون (آقای پاک نیت)

Auto = خود کار، وابسته به خود ، ماشینی شدن ، مکانیزه شدن ،

کامپیوتری شدن و...  

Auto یک مفهوم است و درهرجایگاهی معنایی پیدامی کند، در صنعت

 تقریباً مشابه مکانیزاسیون می شود ، در مباحث فناوری اطلاعات که ما

 با داده (information) سروکار داریم automation اطلاعات می شود

   Automation: the state of operating automatically to take the place of human labor 

(وضعیتی که دستگاه به طورخودکاردرآن کار می کند تا فعالیت انسانی را حذف کند)

دستگاه اتوماسیون انسان را از چرخه ی کاری حذف می کند

و باعث به وجود آمدن مزایا ومعایبی می شود .

مزایا:

1)     سرعت کمیت تولید را افزایش می دهد یعنی تعداد تولید را افزایش می دهد

و نیز ایجاد وقت آزاد می کند

2)     دقت اگردرکاردقت داشته باشیم ، میزان مواد زائد(پسماندها) کمتر می شودوقتی در کار دقت وجود داشته باشد کنترل کیفیت راحت ترخواهد بود زیرا در تولیدوساخت از یک الگو استفاده می شود. (باعث ایجاد دسته هایی با دامنه ی پراکندگی کمترمی شود )

3)     کیفت افزایش فروش ،رضایت مشتری ، کاهش هزینه های جانبی شرکت تولید کنندهو از طرفی  کیفیت باعث کمترشدن خدمات جانبی می شود (به عبارت دیگر باعث اطمینان خاطرشرکت از عدم بازگشت محصول می شود.

4)     عدم تکرارپذیری

5)     کنترل دقیق تر کیفیت محصولات

6)     راحت تر شدن مطابقت سیستم های بازرگانی با این سیستم.

7)     کاهش ته مانده های تولید

8)     افزایش بهره وری واحدهای صنعتی  سود

9)     بالا بردن ضریب ایمنی برای نیروی انسانی وکاستن ازنیروی روحی وجسمی

معایب:

1)     کاهش روابط اجتماعی که درمحیط کار.

2)     به دلیل نداشتن فعالیت فیزیکی تنبلی رواج می یابد وبعد ازآن بیماری بیشتر

 به سراغ افراد می آید.

3)     تجربه ی کاری از بین می رود یعنی تجربه ومهارت شخصی جای خودش را

 به تصمیم گیری توسط سیستمهای تصمیم گیری (design supporting system) می دهد

 فرق اتوماسیون با مکانیزاسیون چیست ؟

اتوماسیون یک پله بالاترازمکانیزاسیون است به عبارت دیگر در مکانیزاسیون انسان از چرخه ی کاری خارج می شود و کاراو را دستگاه انجام می دهد ولی خود دستگاه نیاز به کنترل دارد یعنی انسان برکار دستگاه نظارت دارد ولی دراتوماسیون کلاً انسان ازچرخه ی تولید محو می شود به همین علت در اتوماسیون دوجنبه داریم :

  1. تولید

  2. Monitoring

مانیتورینگ(کنترل) :یعنی خود دستگاه و نیز دستگاه های جانبی که به دستگاه اصلی

 وصل می شوند توانایی این را دارند که درهرلحظه از سیستم آمارگیری کنند و به

 صورت کاملاً واضح چگونگی کارکرد سیستم را به کاربر اطلاع می دهد(اینکه آیا

فعال است یا غیر فعال؟ آیا خطری سیستم را تهدید می کند؟ و... )پس دیگرنیازی نیست

 که فردی پای سیستم بایستد بلکه دستگاه اطلاعات مربوطه را ارسال می کند .

 

آیا با به وجودآمدن اتوماسیون و رواج آن انسانها بی کار می شوند به این معنا

 که برای نیروی انسانی کاری برای انجام باقی نمی ماند؟

این عقیده اشتباه است . فقط نوع کارمتفاوت می شود (قانون پایستگیکاربه کار

 تبدیل می شود) فردی که تا دیروز پشت دستگاه بود، برایش احتمال خطر وجود داشت،

 درمعرض گازهای خطرناک محیط بود و یا آلودگی صوتی که در روانش تأثیرمی گذاشت و...

حالاکارش عوض می شود یعنی ازیک کارگرتبدیل به کارشناس می شود

و با چند ساعت آموزش تبدیل به کارشناس می شود که اگر به هردلیلی مشکلی برای

 سیستم ایجاد شد وحتی مانیتورینگ نیز از کارافتاد بتواند آن را تعمیرکند .زمانیکه

اتوماسیون به وجود می آید به خاطر سرعت قدرت تولید بیشتر نیاز به کارشناسی های

 بیشتری است پس بیکاری به وجود نمی آید.

توجه: اتوماسیون یک روند تدریجی است یعنی نمی تواند انسان را به طور کل حذف کند .

چگونه می توان معایب اتوماسیون را کنترل کرد؟

برای مثال :

Google برای اینکه نیازهای روحی وروانی کارمندانش را تأمین کند انواع امکانات

 را برای اینکه کارمندان یکدیگر را ببینند ایجاد کرد یعنی به معایب فکر کرد و در صدد

 برطرف کردن آن برآمد

مثلاً: به افرادی(کارشناسانی) که با دیگران تعامل ندارند اجازه داد در اتاق کارشان

 چیزهایی را که دوست دارند بیاورند(مثل سگ خانگی، عکس همسر و...)

و به این ترتیب دوری از مسائل اجتماعی کم می شود

تعریف اتوماسیون : یک سری ابزار مکانیکی و دیجیتالی واطلاعاتی جایگزین فعالیت های انسان می شود و انسان را از پروسه ی تولید وپروسه ی خدمت حذف می کند

نکته : خیلی ها تعریف خاصی برای اتوماسیون قائل نیستند به دو دلیل:

1.      چارچوب واستانداردی برای آن وجود ندارد و پیاده سازی آن یک روندی تدریجی است

2.      دائماً تکنولوژی ها در حال پیشرفت هستند وممکن است یک تکنولوژی حذف و

     تکنولوژی دیگری جایگزینش شود پس هیچ استانداردی وجود ندارد که به دلیل

       وجود آن بتوانیم مدعی شویم اتوماسیون داریم .

ودر آخر

اتوماسیون باید به عنوان یک روند

 تدریجی مد نظرقرارگیرد نه اینکه بخواهد کاملاً

روابط انسانی را از بین ببرد و جایگزینشان شود.

****************************************************

Hack (آقای خسروانی)

مفاهیم :

IP = شناسه ی کابری در محیط شبکه که دارای4 کلاس می باشد.

هر جزیی که در شبکه ای (مثل اینترنت) وصل می شود یک شماره به آن نسبت داده

 می شود برای اینکه مابقی کامپیوترها بتوانند به آن دسترسی داشته باشند

 (به خاطرشناخته شدن) مثلاً برای اینکه server بتواند کلاینت ها را شناسایی کند

Client =هر گره در شبکه را یک کلاینت گویند مثل کامپیوتر وپرینترو...

 به عبارت دیگرهرگره ای در شبکه به جز server اصلی/کاربری که از net خدمات می گیرد

Server =کامپیوتری است که به کلاینت ها خدمات می دهد

IP از4 رقم تشکیل شده

                                   

                                      [XXX][XXX][XXX][XXX]

رقم اول: بین0تا 255است هر کدام از این ارقام به یک دردی می خورد

چگونه می توانیم این اعداد IP را بدست آوریم؟

اگر ما کاربر اینترنت هستیم ،اگروصل شدیم به اینترنت می توانیم IP خود

را بفهمیم به این ترتیب :

            IPconfeg                                         run→ Cmd

چند ثانیه طول می کشد و اعدادی به صورت متوالی تکرار می شود آن عددی که

 از همه بیشتر تکرار می شود IP شماست

آیا IPهمیشه یکی است ؟

اگر به وسیله ی ADSL وGTSL و... به net وصل شویم IP همیشه یکی است

ولی اگر از طریق Dialup به net وصل شویم هر لحظه که وصل شویم یک IP جداگانه داریم

اگر در ایران در کلاس اول رقم مربوط بین 192-223 باشد کامپیوتر client است

Port چیست؟

محل عبور ومرور داده ها و اطلاعات /هم پورت نرم افزاری داریم هم پورت سخت افزاری.

در hack ما با پورت نرم افزاری کار داریم ،پورت نرم افزاری یک عدد است

در بازه ی(1تا65535 ).

مثلاًپورت برای فرستادن Email ،25است . در برنامه ی نرم افزاری مربوطه عدد

25 را وارد می کنیم و به این وسیله نامه ی الکتریکی ما پست می شود بعضی

از پورت ها مشخص است ومی دانیم (حدود300تا)

و بعضی ها را نمی دانیم

7،13،21،25،23،79و...

روش استفاده در جلسه ی بعد بطور کامل گفته خواهد شد.

برای مثال:

run→ cmd→ telnet host name port number

وقتی از port ها استفاده می کنیم telnet کنیم

مثال :

run →cmd→ telnet

پورت7 اطلاعات را برمی گرداند.

پورت 79 کل اطلاعات سرور را به ما می دهد به عبارتیInfo gathering

Hack: هدف hack سرور است و نیز در کامپیوترهای سرور، اکثر پورت های

 تعریف شده بسته است.

Hack؛ جلسه ی دوم:

برای نفوذ به یک سیستم در گام اول باید دید که از نوع Server است یا Client ؟

 گام دوم food printing  (جمع آوری اطلاعات) است که یکی از موارد آن شامل

پیدا کردن IP  وهمچنین بدست آوردن سیستم عامل. گام سوم Penetration  نام دارد ،در این مرحله بسته به علم ما و بسته شبکه وارد سیستم شده و username

وpassword را می توانیم بدست آوریم و بنا به هدفمان تخریب کنیم.

(در این مرحله خلاقیت نفوذگر مشخص می شود)

مرحله ی بعدی تغییراتی است که در سیستم شخص مورد نظر بوجود می آوریم.

ومرحله ی آخر cleaning  یا پاک کردن ردپا است(بعد از گرفتن اطلاعات مود نظر)

Selection food printing penetration changing cleaning

IPبه پنج کلاس (رده) از A تا E تقسیم می شود.

اما رده های ,A B وC از اهمیت بیشتری برخوردار است.

برای سایتهای بزرگ است که خریداری می شود

1-126  

 

    A 

 

پر کاربردترین

 

128-191

 

               

   B                 

ISP-Dial up

 

192-233

 

    C

 

و127 برای کاربر عادی است.

IP  خودمان را چطور بدست آوریم؟

1- IP CONFIG از طریق run→ cmd→

2- روش دوم با پراکسی کار می کند.

  run→ cmd→netstat -n   

(توجه کنید که بین netstatو- یک جای خالی وجود دارد.)

IP سرور را چگونه بدست آوریم؟

1-print screen→Ctrl+v  ( از IP سرور عکس می گیریم)

2- run→ cmd→ping