سلام دوستان خوب و مهندسان محترم!!!

جلسه ی بحث و گفتگو درباره ی فناوری اطلاعات (Discussion Of IT  )

روزیکشنبه مورخ 13/۸/86 از ساعت 16:30 الی 18:30 در کلاس 301

،ساختمان علوم (ساختمان پروفسور حسابی)دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند برگزار

 می شود. دوستان خوبم مثل همیشه لطف کنید راس ساعت در جلسه حاضر باشید.

مبحث این هفته ادامه ی بحث هفته ی پیش یعنی IT&EFQM هستش که توسط

 آقای قمری وآقای اسماعیل زاده ارائه می شه.

شادوسلامت باشید...