سلام دوستان خوب و همیشه همراه وبلاگ ITDiscussion

مطلب اول اینکه:

با توجه به نتایج رای گیری ،روز برگزاری جلسات دیسکاشن روزهای

 یکشنبه خواهد بود.

مطلب دوم هم اینکه:

جلسه ی بحث و گفتگو درباره ی فناوری اطلاعات (Discussion Of IT  )

روزیکشنبه مورخ 6/7/86 از ساعت 16:30 الی 18:30 در کلاس 301

،ساختمان علوم (ساختمان شماره ی 1)دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند برگزار

 می شود.

 دوستانی که مایل به شرکت در این جلسه هستند لطف کنند راس 16:30 در

 جلسه حاضر باشند.

و اما موضوع این جلسه:

IT&EFQM (آقای قمری وآقای اسماعیل زاده)

و مطلب سوم هم اینکه :

 

سعی کنید شاد زندگی کنید...